Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE
Otwórzmy Przed Nimi Życie

Żyjemy wśród Was!

Trochę mniej sprawni i bardziej nieporadni
ale za to prawdziwi, niezakłamani, ufni,
wrażliwi na piękno i sztukę, kochający świat i ludzi.
Potrafimy szczerze odwzajemniać
każdy okazany nam odruch życzliwości.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Koło w Bytomiu

DZIAŁALNOŚĆ
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 rozdz.II Statutu Stowarzyszenia).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu powstało w roku 1993 i zrzesza rodziców osób upośledzonych, opiekunów prawnych, samych niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół.
Koło w Bytomiu jako terenowa jednostka organizacji ogólnopolskiej prowadzi:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ przeznaczony dla osób z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej rekrutują się głównie spośród absolwentów szkół życia, szkół specjalnych oraz innych ośrodków dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, maksymalnego usamodzielnienia, przygotowania do wykonywania prostego zawodu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

REHABILITACJĘ LECZNICZĄ prowadzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, logopeda, rehabilitant i masażysta.

REHABILITACJA SPOŁECZNA realizowana jest poprzez różne formy działań wspierających, takich jak: zajęcia teatralne, muzyczne, warsztaty choreoterapeutyczne, a także poprzez uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta i regionu, nawet kraju. Warsztat utrzymuje kontakty z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą uczestnicząc w różnych imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

REHABILITACJA ZAWODOWA odbywa się w dziewięciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów określonych specjalności. Są to pracownie:
 - plastyczno-introligatorska
 - stolarska i ogrodnicza
 - krawiecka i robót ręcznych
 - metaloplastyki
 - gospodarstwa domowego
 - tkacka
 - ceramiki
 - komputerowa
 -rehabilitacyjna

ŚWIETLICA INTEGRACYJNO- TERAPEUTYCZNA prowadzi zajęcia dla 40 uczestników (dzieci i młodzież) z upośledzeniem umysłowym, a także dzieci z normą intelektualną, ale pozbawionych pełnego oparcia w rodzinie.

Zakres usług świadczonych przez Świetlicę to:
 - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 - terapia psychologiczna,
 - terapia zajęciowa,
 - rehabilitacja ruchowa,
 - rehabilitacja społeczna,
 - opieka lekarska.

PUNKT OPARCIA SPOŁECZNEGO jest formą pomocy i kontaktu z osobami upośledzonymi w ich środowisku rodzinnym; opiera się na systemie wspierania rodziny, która ponosi główny ciężar opieki nad osobą niepełnosprawną.
Zakres usług świadczonych przez POS jest bardzo szeroki: od docierania z informacją do osób niepełnosprawnych, do konkretnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

TURNUSY REHABILITACYJNE stanowią kontynuację rehabilitacji ruchowej, połączonej z aktywnym wypoczynkiem i możliwością korzystania z walorów klimatycznych, krajobrazowych i leczniczych różnych zakątków kraju.


    Naszą działalność zamierzamy poszerzyć o:
 - Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, które utraciły oparcie w rodzinie lub oparcie to jest niewystarczające.
 - Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 - Utworzenie Środowiskowej Grupy Samopomocy dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.
 - Monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ich środowisku rodzinnym.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY
w Miechowicach

  Ośrodek rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2001 roku. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 24 lat. Zarejestrowany jako niepubliczna placówka edukacyjno- rehabilitacyjna jest niezwykłą szkołą zajmującą się kompleksowo rehabilitacją, rewalidacją i edukacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z chorobami współistniejącymi.

Ośrodek powstał dzięki staraniom Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Bytomiu, Janiny Krysty i obecnego dyrektora Anny Dziąsko. Zanim rozpoczął działalność zaadoptowano budynek po przedszkolu, który gruntownie przebudowano i dostosowano do potrzeb wychowanków, usuwając istniejące bariery architektoniczne, tworząc nowe pomieszczenia, gabinety specjalistyczne i całkowicie modernizując sanitariaty. Dzięki dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Phare Acces, uzyskano środki na remont i zakup niezbędnego wyposażenia sal, zajęć i gabinetów. Dzięki tym zabiegom mogą korzystać z niego dzieci, które również ze względu na inne choroby- w tym ograniczające zdolność ruchową, skazane byłyby na samotną egzystencję i edukację w domu zapewnioną tylko przez swoich najbliższych opiekunów.

Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę, wspólną naukę, zabawę, współistnienie w grupie- co stanowi niebagatelny warunek terapii i rozwoju. Opiekę nad rozwojem wychowanków utrzymują specjaliści: pielęgniarka, lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog.

Jednym z założeń placówki jest integracja, dla tego też ośrodek otwiera się dla gości oraz wychodzi do innych, by dzięki temu uczyć tolerancji, ułatwiać zawiązywanie znajomości i przyjaźni. Częste odwiedziny w pobliskich przedszkolach i szkołach oraz wizyty uczniów i przedszkolaków w ośrodku to wspaniała okazja na naukę od siebie nawzajem.

Dokąd zmierzamy:

Od bierności, izolacji,
piętna, mniejszej wartości,
rozpaczy, poczucia beznadziejności...

Do aktywności,
samostanowienia,
życia w otwartym środowisku,
uznania pełni praw człowieka.
OREW na codzień

Początki były trudne. Brakowało ławek, krzeseł i regałów. Na zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem i fizjoterapeutą dzieci przychodziły tylko na wyznaczone godziny kilka razy w tygodniu. Późniejsza akcja "Wesołe Wakacje" oraz wizyty pracowników i wolontariuszy w domach dzieci i rozmowy z ich rodzicami, były dobrym sposobem na pozyskanie nowych dzieci- poznanie ich możliwości i potrzeb, co pozwoliło od września rozpocząć rok szkolny pełną parą.

Po zajęciach wspólna zabawa ... po zajęciach wspólna zabawa ...

Pasowanie na ucznia- to tradycja chyba każdej placówki oświatowej. Także i tutaj pierwszy rok szkolny i pierwsze pasowanie na ucznia objęło wszystkie dzieci.
Teraz pełnoprawni już uczniowie uczestniczą w zajęciach pod bacznym okiem swoich opiekunów.
...pasowanie na ucznia ...
Plan zajęć dostosowany do potrzeb wychowanków rozpoczyna się od zajęć edukacyjnych a następnie dzieci rozchodzą się do specjalistów i na zajęcia rehabilitacyjne. Po śniadaniu, do którego wcześniej wspólnie przygotowują nakrycie, powracają do zajęć.
Do OREW przychodzą popołudniami również dzieci z rodzicami na pojedyncze zajęcia. Pozwala to w pełni wykorzystać sale i sprzęt rehabilitacyjny.... Grupa młodsza, średnia i starsza- wszyscy odświętnie ubrani i radośni ...... gimnazjaliści również zostali pasowani ...


Ośrodek stara się przybliżyć dzieciom każde ważne wydarzenie. Czy to karnawał, czy topienie Marzanny- wszystko jest urozmaiceniem zajęć i ważnym czynnikiem terapii, a co najważniejsze, sprawia to dzieciom wiele radości.

                    

bal przebierańców

... bal przebierańców ...
                    
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

5 maja to Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Został wpisany do kalendarza i jest obchodzony co rok.
Z tej okazji w 2002 roku na Rynku w Bytomiu dzieci z OREW wystąpiły z programem artystycznym.

... każdy mógł zaśpiewać ...


OlimpiadaW tym samym roku, 25 maja dzieci wzięły udział w Integracyjnej Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Zespół Szkół Medycznych z Bytomia.

Rok później konkurowały w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.

... drużyna olimpijska ...


Dzień Dziecka Stadnina koni- Zielona

Maj i czerwiec to miesiące, które obfitują w wydarzenia. Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz zakończenie roku szkolnego- to okazje do wspólnych spotkań w gronie najbliższych i pedagogów.

Czas wakacji to również czas wspólnych zajęć i zabaw. Najatrakcyjniesze są oczywiście wycieczki. Do stadniny koni, Zoo oraz innych ciekawych miejsc.
... Pani Dyrektor wręcza upominek z okazji Dnia Dziecka ...

Zoo, w dolinie dinozaurów W stadninie koni w Zielonej


... w Zoo ...

... W stadninie koni w Zielonej ...


Okolice Pensjonatu kąpiel z hydromasażemAle wycieczki to nie tylko okres wakacji. We wrześniu 2003 roku OREW wypoczywał na turnusie rehabilitacyjnym w Sanatorium "Panorama" Pomorskiego Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu.
Spacery po plaży, wycieczka do Darłowa, Neptunalia, wybory Miss Jarosławca ... To tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów turnusu.
Oczywiście zajęcia w grupie i terapia odbywały się zgodnie z planem, ale jakże wspaniałe jest przeprowadzenie ich na plaży lub wspomaganie hipoterapią i hydromasażem.

W Zbrosławicach

... a zimą na kulig- blisko do stadniny koni w Zbrosławicach ...
                    
Dostojni goście ogladają występy wychowanków OREW

Placówka chce się rozwijać, wymieniać doświadczenia i być otwartą na świat. Dla tego też organizowane są częste spotkania, których uczestnikami byli między innymi pedagodzy szkół podstawowych z terenu Bytomia, Dyrekcja i Związki Zawodowe Zakładu Górniczego "Bytom II", Górnicy z okazji Dnia Dziecka, przedstawiciele Zarządu Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce z okazji Mikołaja.
Na zaproszenie odpowiedział i zaszczycił placówkę swoją obecnością Prezydent Miasta Piekary Śląskie, pan Stanisław Korfanty.

Górnicy z wizytą ... Występy dla gości ...


... Górnicza wizyta ...
                    

Doniesienia prasowe

Ośrodek utrzymuje się z subwencji i dotacji. Udało się też uzyskać środki z Unii Europejskiej, głównie na przebudowę i dostosowanie placówki do potrzeb wychowanków. Starając się zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju, dyrekcja ośrodka we własnym zakresie zabiega o dodatkowe wsparcie.

Aukcja


Nie łatwym do zrealizowania pomysłem było zorganizowanie koncertu charytatywnego połączonego z aukcją. W końcu udało się zaprosić do występów w Bytomskim Centrum Kultury znanych artystów z "Piwnicy pod Baranami", z Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz członków kabaretów "Kuzyni", "Dno", "Absurdalny" i "Noł Nejm". W przerwach między występami przeprowadzono aukcję prac wybitnych współczesnych satyryków, plastyków i malarzy.

Koncert przerósł oczekiwania. Zgromadził wiele znakomitości i ludzi dobrej woli. Honorowym patronem imprezy była Jolanta Kwaśniewska, która choć nie mogała przybyć osobiście, przekazała na aukcję miedzy innymi album o Pałacu Prezydenckim z dedykacją. Patronat honorowy objął również prezydent Bytomia, Krzysztof Wójcik, a patronat prasowy Redakcja "Życia Bytomskiego".... podczas aukcji ...
Mikołaj


To dzięki pomocy ludzi dobrej woli, przedstawicieli różnych środowisk, osobistości życia publicznego i wszystkich, którzy pragną pomóc oraz ogromnej pracy, życzliwości i poświęcenia dyrekcji, pedagogów i opiekunów, w ośrodku można organizować wiele przedsięwzięć edukacyjno- rehabilitacyjnych, kulturalnych, wycieczek i wyjazdów integracyjnych- a co najważniejsze- stworzyć atmosferę rodzinną, szczególnie w święta i imprezy niecierpliwie oczekiwane przez dzieci- Dzień Dziecka, Mikołaj, Jasełka...


... Mikołaj każdego przytuli ...

Jasełka
... Jasełka- występy gościnne w Ośrodku Opiekuńczym Dla Osób Starszych i ... u siebie.


Mamy swoje marzenia i tęsknoty.

Chcemy je wyśpiewać,
wytańczyć, namalować,
aby tą drogą dotarły do wszystkich
jako przesłanie od nas, że jesteśmy.


Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
41-908 Bytom
ul. Reptowska 12
tel.:  (32)  387- 03- 06
tel./fax.: (32)  280- 72- 72
e-mail: orewbytom@op.pl
lokalizacja na mapce: -->Przeskocz do mapyStrona powstała dzięki materiałom
udostępnionym przez dyrekcję placówki.
Skorzystano z bogato ilustrowanej Kroniki OREW
oraz z zawartych w niej publikacji prasowych.