Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miechowice"
Telefony SSM

POGOTOWIE TECHNICZNE
396-72-20 ; 396-72-22 (fax)
Sekretariat
396-72-01
Biuro Zarządu
396-72-05
Biuro Zarządu- Kadry
396-72-29
Radcy Prawni
396-72-06
BHP- Zaopatrzenie
396-72-07
Kierownik
Działu Księgowo-Finans.
396-72-21
Dział Księgowo- Finansowy
396-72-08
Dział Czynszów
396-72-09
Ochrona
396-72-10
Kierownik
Działu Członkowskiego
396-72-12
Dział Członkowsko-Lokalowy
396-72-13
Kierownik
Działu Technicznego
396-72-14
Dział Techniczny:
inspektorzy,specjaliści
396-72-15 ; 396-72-26 ;
396-72-16
Kierownik
Działu Eksploatacji
396-72-17
Administracja
396-72-18 ; 396-72-19
Specjaliści
d/s rozliczania mediów
396-72-23
Specjaliści:
garaże, magazyn
396-72-27
Rada Nadzorcza
396-72-24

Ankieta   17.07.2006 r.

Członkowie spółdzielni otrzymują ankiety dotyczące wyboru metody rozliczenia wody.

 

Ankieta- jak głosi jej treść, została ".. opracowana przez Zespół wyłoniony z członków Spółdzielni oraz członków organów samorządowych SM "Miechowice" ..." Powstała w efekcie protestów członków spółdzielni, którzy nie godzą się na rozwiązania dotyczące rozliczenia różnic wskazań wodomierzy głównych i domowych narzucone przez zarząd w spornych umowach bez uprzedniej konsultacji i wiedzy członków, oraz w efekcie powstania Komitetu Obrony Lokatorów, który reprezentował członków spółdzielni podejmując próby niedopuszczenia do realizacji zamierzeń zarządu.

Ankieta przedstawia kilka wariantów rozliczania wody oraz proponuje rozwiązania techniczne dotyczące legalizacji wodomierzy. W każdym z rozwiązań można wybrać (zaznaczyć) tylko jedną propozycję. Osoby, które jeszcze nie otrzymały ankiety, mogą zobaczyc ją
tutaj

Dla wielu członków treść zawartych w niej sformuowań może budzić pewne wątpliwości. Nie wiadomo bowiem co kryje się pod "suchą" treścią przedstawionych propozycji, brak jest szerszego objaśnienia proponowanych punktów ankiety. Dla przykładu podpunkty:

".. b) legalizacja wodomierzy po stronie lokatora za zwrotem dotychczas wniesionych opłat na poczet legalizacji wraz z odsetkami..."
A ile wyniosą odsetki? Czy ustalony zostanie konkretny typ i producent nowych wodomierzy? Jeśli tak, to czy podano do wiadomości członków koszt zakupu takiego urządzenia (istnieje bowiem obawa, że zwrot z odsetkami może pokryć jedynie połowę wartości takiego wodomierza)?

".. a) rozliczenie wody i odprowadzania ścieków na podstawie Regulaminu..."
Jakiego regulaminu? Obecnego, przyszłego?

".. b) umowa jako podstawa do rozliczania wody i odprowadzania ścieków..."
Jaka umowa? Czy chodzi o sporną umowę, a może powstanie nowa? Z kim umowa?

Pytań rodzi się więcej. Czas na oddanie wypełnionej ankiety upływa 18 sierpnia 2006 roku. To co wybiorą członkowie SM"M" będzie obowiązywać w spółdzielni na przyszłość. Warto więc podyskutować. Może ktoś z zespołu członków uczestniczących w konstruowaniu ankiety szerzej opisze proponowane rozwiązania.

Zapraszamy do dyskusji na forum w temacie "legalizacja wodomierzy" (temat "otwarty" poniżej)

 

Miech


Wasze komentarze
• Antykomitet- czyli kto?
• Zarząd spółdzielni lubi, gdy jedni lokatorzy donoszą na innych
• Co w wodzie szumi?
• Podwyżka i nowa umowa
• Bój o anteny
• Rosną wydatki
• Psie kupki
• Telewizja kablowa
SONDA

Jak oceniasz usługi firmy Stream Communications Sp. z o.o. pod względem funkcjonalności, jakości i atrakcyjności nadawanych programów na terenie Miechowic?


ANKIETA

Oceń pracę Zarządu, wskaż swoją aktywność:
• Zarząd - Członkowie
Również książki z innych dziedzin:

Komentarze ...